Welkom op de website van Zing het Leven

Ontbinding Stichting Zing het Leven

De stichting Zing het Leven houdt op te bestaan per 31 juli 2016. Het totale resterende vermogen ad. €1.704,85 is geschonken aan het medisch team van het UMC Utrecht ten behoeve van het project van Paul van Diest. Hiermee komt het totale bedrag dat de stichting in haar bestaan beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de vroege opsporing van borstkanker op €104.904,85. 

Geld voor wetenschappelijk onderzoek blijft nodig want het onderzoek gaat verder. Gelukkig steunt zowel het KWF als Pink Ribbon het wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Mocht u het onderzoek van Professor Van Diest willen blijven steunen, dan geven wij u in overweging om  uw donatie over te maken naar de Stichting Vrienden UMC Utrecht (IBAN NL51 RABO 0123 6425 15) onder vermelding van ‘Borstkankeronderzoek prof Van Diest’. Via deze stichting komen de donaties direct beschikbaar voor de onderzoekslijn naar vroege opsporing van borstkanker.

Het bestuur van de stichting bedankt allen die hebben meegewerkt aan dit grote succes.

--------------------------------------------------------------------------

Brieffragment van Marco Houterman - Manager fondsenwerving Vrienden UMC Utrecht 29 juli 2016

Allereerst dank voor de extra donatie van ruim 1.700 euro en al jullie inspanningen voor het borstkankeronderzoek (vroege opsporing) onder leiding van professor Van Diest.

 Ook bedankt voor je telefonische toelichting op het beëindigen van de stichting. Wat hebben jullie veel bereikt met St. Zing het Leven sinds de start in 2009. Professor Van Diest (hij is volgende week terug van vakantie) zal jullie nog bedanken, want met een bijdrage van ruim 100.000 euro hebben jullie voor een versnelling gezorgd in het onderzoek naar vroege opsporing van borstkanker. Onderzoek dat op andere manieren moeilijk te financieren is, is met jullie hulp gestart en met deze onderzoeksresultaten kunnen weer andere aanvragen worden gedaan bij bijvoorbeeld Pink Ribbon of KWF omdat de bewijslast voor vervolgonderzoek veel sterker is. Jullie bijdrage is dus eigenlijk veel groter!

Tot slot, voor jullie trouwe donateurs met grote betrokkenheid bij het borstkankeronderzoek geef ik graag mee dat het mogelijk is om de steun voort te zetten door te schenken aan Stichting Vrienden UMC Utrecht (iban NL51 RABO 0123 6425 15) onder vermelding van ‘Borstkankeronderzoek prof Van Diest’. Op dezelfde wijze als de donaties van Zing het Leven zorg ik er dan voor dat de donaties beschikbaar komen voor de onderzoekslijn naar vroege opsporing van borstkanker.

Heel veel succes met de verder afwikkeling en dank voor de prettige samenwerking.

Hartelijke groet, 

Marco Houterman

 ----------------------------------------------------------------------------------

Op zaterdag 9 april 2016  vond het 7e benefietconcert plaats ten behoeve van vroege opsporing van borstkanker in de Hofstadkerk te Apeldoorn om 19.30 uur! 

We hebben het gehaald! Zaterdagavond 9 april werd het koorconcert afgesloten met de overhandiging van een cheque aan het medisch team van het UMC Utrecht van maar liefst

€12.000

Over zeven jaar verspreid heeft de stichting Zing het Leven met haar activiteiten meer dan €103.000 bijgedragen, dankzij alle bezoekers van de onze activiteiten, donateurs, goede gevers, adverteerders, verkopers van zelf gemaakte spullen. De extra collecte tijdens het koorconcert op 9 april bracht maar liefst €1.363 op.

Ook namens het medisch team Utrecht: DANK, DANK, DANK.

 

Zaterdag 9 april vonden de volgende activiteiten plaats:

  • Drie mooie optredens van de Christelijke Koorvereniging Sonabilé samen met het Interkerkelijk koor Harderwijk , Ozon en Novum Canticum. 

  • Vanuit het UMC Utrecht werd een toelichting gegeven over de stand van zaken van het onderzoek door Prof. dr. P.J. van Diest

  • Renske Landeweerd uit Markelo vertelde haar persoonlijke verhaal over borstkanker

 ========================================================================

  Bezoek van het stichtingsbestuur aan het UMC Utrecht

Op 19 november 2015 heeft het bestuur van de stichting een bezoek gebracht aan het UMC te Utrecht. Wij hebben met eigen ogen kunnen zien waaraan de stichting al jarenlang financieel heeft bijgedragen. We zijn bijgepraat over de huidige stand van zaken en wat tot nu toe gebeurd is met het ductoscopie onderzoek. De ductoscoop, in operationele opstelling in de poli van het UMC, werd ons gedemonstreerd. Ook werd gesproken over de toekomstplannen.

Het bezoek heeft het bestuur extra gemotiveerd om van het concert op zaterdag 9 april 2016 in de Hofstadkerk in Apeldoorn weer een groot succes te maken.

Een Nederlandse samenvatting van het proefschrift van één van de onderzoekers Laurien Waaijer kunt u vinden onder het hoofd onderzoek / Wetenschappelijk onderzoek.

------------------------------------------------------------------------------------

 

  Op zaterdag 25 april 2015 vond alweer het 6e Benefietconcert plaats!

"mannen zingen ten behoeve van een vroege opsporing van borstkanker"

Maar liefst drie mannenkoren boden een compleet zaterdagavond programma! Het mannenkoor Belcanto verzorgde de opening, daarna volgde een muzikaal intermezzo van accordeonist Juul Beerda. The College Barbers volgde met nummers uit de wereldwijde barbershop traditie.
Het onderzoeksteam uit Utrecht lichtte de stand van zaken van het door de stichting gesponsorde onderzoek toe.
Na de pauze werd het swingen met het Sokkenbuurt Zeemanskoor.  

 

De opbrengst bedroeg ruim €6.100. Door een aantal gulle gevers kon later voor een bedrag groot € 7.000 worden besteed aan ons doel!! Alle bezoekers, donateurs en gulle gevers worden hartelijk bedankt.

 

Hiermee komt het totaal beschikbaar gestelde bedrag over alle jaren (2009-2015) voor het onderzoek naar vroege opsporing van borstkanker op € 91.200!

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

Uit de Stentor van 5 maart 2014:

Flinke opbrengst voor Zing het Leven

 

 

APELDOORN Het vijfde benefietconcert van stichting Zing het Leven heeft bijna 24.000 euro opgebracht. Onder leiding van Ineke van Jaarsveld-Kevelam zongen afgelopen zondag verschillende koren in de Onze Lieve Vrouwe kerk (voorheen Mariakerk) aan de Hoofdstraat.

Het geld is bedoeld voor onderzoek naar vroege opsporing van borstkanker. Na afloop werd een cheque uitgereikt aan het medisch team van het Universiteit Medisch Centrum in Utrecht.

 

Aan de onderzoekers van het UMCU werd in de persoon van Arjan Witkamp, oncologisch chirurg, een cheque groot €23.974 overhandigd (zie onderstaande foto).

Het bedrag van deze actie werd afgerond op €24.000,--

Van 2009 tot en met het jaar 2014 werd nu in totaal €85.000,-- ter beschikking van het borstkankeronderzoek Utrecht gesteld!

 

Met dank aan alle donateurs, schenkers, gevers, adverteerders, bezoekers, solisten, koren en de emmausparochie die dit mogelijk maakten

Stand huidige actie:

2009 - 2016

104.904,85 EURO

over gehele periode